revitalgroup.cz   klienti   o společnosti
puzzle

Úryvky z Kodexu kolektivu Revital Group


V posledních letech se staly pohledávky, příčiny jejich vzniku a právní chaos bičem pro celou podnikatelskou sféru, a to v celorepublikovém měřítku. Rozkradené podniky, tvořící kdysi národní hrdost. Celá hospodářská odvětví jsou puštěna ze srázu. Ve stavu stagnace a nejistoty se nachází velké množství malých a středních firem.


Řešit a realizovat pohledávky začaly nejrůznější kriminální skupiny, lidé bez odborných znalostí a  vztahu k problematice, podvodníci nebo prostě fyzicky vyvinutí jedinci.


Sjednocením potenciálu nejlepších profesionálů a specialistů z řad silových resortů ministerstev vnitra a obrany, jejichž služby nebyly z různých důvodů doceněny, zjednává Revital Group postupně pořádek v chaosu podnikatelské džungle, vnáší jistotu a bezpečnost do obchodních vztahů svých obchodních partnerů, s cílem dosáhnout znovuvytvoření seriozního podnikatelského prostředí v České republice.

Kodex RG, Preambule

  Revital Group s.r.o., 2005