revitalgroup.cz   klienti   správa pohledávek - invoicing
puzzle

Správa portfolia pohledávek - invoicing

Důsledkem je trvalé zlepšení platební morálky odběratelů, úspora nákladů na správu pohledávek, snížení celkového objemu pohledávek po lhůtě splatnosti.

  Revital Group s.r.o., 2005