revitalgroup.cz   klienti   přesun pohledávek - outsourcing
puzzle

Přesun pohledávek - outsourcing

Tato strategická metoda umožňuje top managerům přesunout nepopulární, složité a mnohdy nepříjemné úkony, spojené s mimosoudním vymáháním nedobytných pohledávek na externí subjekt a tím se cele věnovat své hlavní podnikatelské činnosti. Zároveň přináší klientovi úspory, přímo úměrné zániku nutnosti o tyto pohledávky pečovat.

  Revital Group s.r.o., 2005