revitalgroup.cz   klienti   audit pohledávek
puzzle

Audit pohledávek

Závěrečná auditorská zpráva o stavu a vymahatelnosti prověřovaného portfolia pohledávek po lhůtě splatnosti, zahrnuje také návrhy dalších, dle názoru auditora, nejvhodnějších postupů, doporučených klientovi.

  Revital Group s.r.o., 2005